VYSAVAČ NA ZVÍŘECÍ CHLUPY:
AQUA+ PET & FAMILY

Chlupy a nečistoty po zvířatech nemají šanci!

Právní upozornění 2018-04-04T09:25:11+00:00

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Provozovatelem internetových stránek https://www.thomas-petandfamily.cz/
je společnost:

Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstr. 6, 57290 Neunkirchen, Německo

Telefon:+49 (0) 2735-788-0
Fax:+49 (0) 2735-788-659
Email: info(zavináč)robert-thomas.de

Sídlo: Neunkirchen
Společnost je registrována u Okresního soudu v Siegenu, vložka HRA 4941

DIČ: DE 126576080
Osobně ručící společník
Thomas Beteiligungs-GmbH
Hellerstr. 6
57290 Neunkirchen, Německo

Jednatel: Paul Gerhard Thomas

Sídlo: Neunkirchen
Společnost je registrována u Okresního soudu v Siegenu, vložka HRA 5582

PRÁVNÍ PODMÍNKY

Vážíme si vaší návštěvy těchto webových stránek a vašeho zájmu o naše služby a výrobky. Seznamte se prosím s následujícími pokyny k používání webových stránek společnosti Thomas.

AUTORSKÁ PRÁVA

© Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Na obsah, strukturu, názvy značek (ochranné známky), loga, obrázky, grafické prvky, texty, grafy, zvuky, animace a videa a také uspořádání výše uvedeného na webových stránkách společnosti Thomas se vztahují autorská práva. Bez výslovného písemného souhlasu držitele autorských práv je jakékoliv používání výše uvedeného zakázáno. Tento zákaz se vztahuje zejména na reprodukci, překlady, mikrofilmování a zpracování pomocí elektronických systémů.

OBSAH

Webové stránky společnosti Thomas včetně jejich obsahu byly vytvořeny s maximální péčí. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nicméně nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádné záruky ohledně aktuálnosti, přesnosti a kompletnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG se zříká veškeré odpovědnosti za přímé i nepřímé škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek, pokud nejsou způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo poskytnuté informace změnit či upravit bez předchozího upozornění. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů uvedených na jejích webových stránkách; tuto odpovědnost nesou výhradně příslušní provozovatelé odkazovaných webových stránek.

Prohlášení o ochraně údajů on-line

Provozovatelem této webové stránky je společnost Robert Thoma Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen. Bližší informace o provozovateli najdete v naší tiráži.

Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud by na našich stránkách byla osobní data zjišťována (např. v kontaktních formulářích), je tomu tak vždy na základě dobrovolnosti.

Veškerá osobní data získaná na webové stránce společnosti Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG budou uložena, zpracována a použita výhradně pro uvedený účel. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG ubezpečuje, že se všemi získanými osobními daty bude zacházeno jako s důvěrnými ve smyslu platných ustanovení na ochranu dat.

Používání cookies
Abychom naše stránky mohli zpracovat atraktivně a abychom mohli umožnit užívání určitých funkcí, používáme na nich tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém přístroji. Některé z námi používaných cookies se po ukončení relace prohlížeče, tedy po jeho zavření, opět vymazávají (tzv. cookies relace).

Jiné cookies zůstávají ve vašem koncovém přístroji a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé cookies). Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste o ukládání cookies byli informováni a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí či odmítnutí nebo o celkovém odmítnutí. V případě nesouhlasu s cookies může být funkce naší webové stránky omezena.

Server-Log-Files

Poskytovatel internetového připojení zjišťuje a automaticky ukládá informace do souborů, tzv. soubory serverového protokolu, které nám váš prohlížeč automaticky předává.

Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a informace z prohlížeče
  • URL reference
  • Jméno uzlu připojeného koncového přístroje
  • Informace o operačním systému
  • Čas vyvolání serveru

Tato data sama o sobě nelze přiřadit k žádné určité osobě. Sloučení těchto dat s daty z jiných zdrojů se neprovádí, takže z naší strany není identifikace vaší osoby možná.

Vyhrazujeme si však možnost dodatečné kontroly dat, pokud nám budou známy konkrétní záchytné body týkající se protiprávního užívání webové stránky.

YouTube

Na našich webových stránkách najdete tzv. Plug-Ins stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránky je společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kliknutím na videa YouTube a jejich návštěvou (zapojení do naší webové stránky) se data automaticky předávají YouTube.

Pokud byste potřebovali bližší informace o tom, jak společnost Google a s ní spojené firmy zacházejí s daty uživatelů, najdete je pod následujícím odkazem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociální média

Pro reklamní a marketingové účely najdete na našich webových stránkách odkazy na sociální sítě, např. Facebook. Výslovně upozorňujeme na to, že kliknutím na vestavěný modul na webové stránce měníte provozovatele a platí tedy jeho ustanovení o ochraně dat. Dochází přitom k přenosu dat do třetích zemí (např. USA). Bližší informace najdete pod odkazem na prohlášení o ochraně dat jednotlivých poskytovatelů.

Facebook

https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram

https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Kontaktní formulář

Data, která nám předáte, používáme výhradně pro zpracování dotazu a k navázání kontaktu s vámi. Tato data se u nás ukládají. K jejich předávání třetím osobám nedochází, ledaže by to bylo nezbytné pro splnění objednávky. K předávání dat do třetích zemí nedochází.

Právo na informace, zrušení a zablokování

Máte kdykoli právo na informace o vašich uložených osobních datech, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat a rovněž právo na opravu, zrušení nebo zablokování těchto dat. Tato informace je bezplatná. Informace v tomto smyslu můžete kdykoli zaslat na adresu uvedenou v tiráži.

Odmítnutí reklamních mailů

Zasílání reklamy na kontaktní údaje uvedené v tiráži se tímto odmítá, ledaže by byla výslovně vyžádána. Kontaktní údaje jsou určeny pro plnění informační povinnosti provozovatele webových stránek podle TMG (zákon Telemedia).

V případě nevyžádaného zasílání reklamy, např. v podobě nevyžádané pošty (spam), si vyhrazujeme právní kroky.

Používání Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. Soubory „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak webovou stránku používáte. Informace, které cookie vytvářejí o vašem používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google tyto informace používá k tomu, aby vyhodnotila vaše užívání webové stránky, sestavovala zprávy o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a poskytovala další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google tyto informace také případně přenáší třetím uživatelům, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají na objednávku společnosti Google. Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, že Google bude výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu zpracovávat data zjištěná vaším prostřednictvím.

Zdroj fotografií: Getty Images, plainpicture a fotolia.

Máte další otázky?

cz-service1@robert-thomas.net

Tým společnosti THOMAS vám rád poradí!

Další modely s technologií AQUA+ technologie …

Vysavač a tepovač s vodním filtrem